УСИНОВЛЕННЯ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ВІДМОВИ ВІД БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ.

«По щучьєму вєлєнію! По моєму хотєнію! Не хочу бути папанєй!»

Якби Ємеля з таким запитом прийшов до золотої рибки, то вона відповіла б, що простіше стати його вечерею, аніж реалізувати таке бажання. Але адвокат вам не чешуйчата з плавниками, а істота спритна і розумна: законодавець заборонив відмову від батьківства, але дозволив процедуру усиновлення.

Відповідно до такої процедури, якщо ви домовитеся з новим чоловіком вашої колишньої дружини про «переуступку йому вашої дитини», то адвокат зможе втілити задумане в життя.

Також, для реалізації задуманого, необхідна заява від імені потенційного батька про бажання усиновити дитину з наступними документами:

* копія паспорта громадянина України, копія паспорта іноземця або іншого документа, що засвідчує особу;

* копія свідоцтва про шлюб;

* висновок про стан здоров’я заявника;

* довідка про наявність чи відсутність судимості;

* копія свідоцтва про народження дитини;

* письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо);

* засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках);

* висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявника бути усиновлювачем (подається у разі, коли усиновлювач проживає за межами України). У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови, біографічні дані заявника, стосунки в сім’ї, ставлення до усиновлення. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов’язаної з усиновленням.

Після того, як компетентним органом буде підготовлено позитивний висновок про усиновлення, його разом із підшитими документами віддають заявникові, який для завершення процедури усиновлення має звернутися до суду.

Але пам’ятайте! Будь-які ваші дії повинні керуватися лише інтересами вашого кіндера, а не бажанням задовольнити свої кривди чи амбіції, інакше карета перетвориться на гарбуз, як тільки пакет документів потрапить до компетентних органів по захисту прав та інтересів дитини.