Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу

 

До __________ районного суду міста Києва

                                           _____, м. Київ, вул. _____, _-_

підсудність за місцем проживання

Позивача згідно ч. 2 ст. 28 ЦПК України

  Позивач: __________________

                           Адреса реєстрації: ______________

                                                  РНОКПП __________________

                                                      Номер засобу зв’язку: _______ 

Адреса електронної пошти:      

lawyer@ukraine

Офіційна електронна адреса:    

відсутня

                                                          Відповідач:  ________________ 

                                                      Адреса реєстрації: __________

                                                        РНОКПП  __________________

           Адреса електронної пошти:       

юрист@ukraine

Офіційна електронна адреса:    

відсутня

                                                      Ціна позову: немайновий спір

                                                      Судовий збір: _______ грн.

ПОЗОВНА  ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

« » _______________ 20__ року між мною, _______________________ та ____________________________ було укладено шлюб, який зареєстровано ____________________________, про що видано свідоцтво про шлюб серії ___ № ________.

Від шлюбу ми з Відповідачем маємо малолітню дитину – _____________________, «  » _________ 20__ року народження.

Протягом останніх років відношення з Відповідачем поступово погіршувались. В результаті чого, між нами зникло взаєморозуміння. Будь-які спроби в свій час примиритися не дали бажаних результатів, оскільки у нас з Відповідачем різні погляди на сімейне життя та обов’язки.  

Таким чином, подружні відносини між нами припинилися більше року потому до дня подання позову. З цього часу ми з Відповідачем проживаємо окремо, спільне господарство не ведемо, наскільки мені відомо, у Відповідача є намір створити сім’ю з іншою жінкою.

Подальше спільне проживання і збереження шлюбу є неможливим та суперечить моїм інтересам та інтересам нашого сина. Тому  вважаю за необхідне розірвати шлюб між мною та Відповідачем.

Відповідно до ч. 2 ст. 104 та ч. 3 ст. 105  СК України, шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.

Ч. 1 ст. 110 СК України  передбачено, що позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

У відповідності до ч. 2 ст. 112 СК України, суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне проживання подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Варто зазначити, що обставини, передбачені ч. 2 ст. 110 Сімейного кодексу України, зокрема вагітність позивача чи недосягнення дитиною одного року, після її народження, які б перешкоджали мені звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу, – відсутні. 

Вважаю, також, що відсутні підстави для застосування заходів примирення, як це передбачено ст. 111 СК України, оскільки спільні відносини між мною та відповідачем повністю припинені, а їх відновлення є неможливим.  

Спір з приводу майна, набутого за час перебування у шлюбі, яке належить нам з відповідачем на праві спільної сумісної власності, на момент звернення з цим позовом –  відсутній.   

Щодо питання підсудності

З огляду на те, що ми з Відповідачем проживаємо окремо, при визначенні підсудності слід керуватись ч. 2 ст. 28 ЦПК України, згідно якої, позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача у разі, якщо на його утриманні перебувають малолітні або неповнолітні діти.  

Оскільки ми з сином/донькою, яки/-а знаходиться на моєму утриманні, проживаємо та зареєстровані в моїй квартирі, яка знаходиться за адресою:__________________, позовну заяву було подано до суду за моїм місцем проживання, тобто до ____________.

Спір між батьками про місце проживання дітей відсутній, за обопільною домовленістю діти будуть проживати з матір’ю (Позивачем).

Верховний суд України в п. 5 Постанови Пленуму «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21 грудня 2007 року за № 11 роз’яснює, що позов про розірвання шлюбу з особою, яка не має в Україні місця проживання або місце проживання якої невідоме, може пред’являтися за останнім відомим місцем його проживання чи перебування (ч. 2 ст.110 ЦПК ) (стаття зазначена в редакції закону, яка була  чинною станом на 21.12.2007 р., наразі це ч. 2 ст. 28 ЦПК), а у випадку, коли з позивачем проживають його малолітні або неповнолітні діти – за місцем проживання позивача. 

Подібні роз’яснення були надані і Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який в п. 37 Постанови Пленуму «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» від 1 березня 2013 року за № 3 зазначив, що право вибору між судами, яким згідно із правилом загальної підсудності (стаття 109 ЦПК) і правилом альтернативної підсудності (стаття 110 ЦПК) підсудна справа, належить виключно позивачеві (частина чотирнадцята статті 110 ЦПК). Якщо позивач при пред’явленні позову дотримався правил територіальної чи альтернативної підсудності, суд не має права повернути позивачеві позовну заяву з мотивів непідсудності справи цьому суду (статті зазначені згідно чинного законодавства на момент складання Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ вказаних роз’яснень, а саме станом на 01.03.2013 р.).

Отже, при розгляді питання щодо визначення підсудності даної справи, варто застосовувати підсудність за вибором позивача, як це передбачено ч. 2 ст. 28 ЦПК України.

На виконання п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, підтверджую, що на розгляді іншого суду спір між тими ж сторонами з тих же підстав, не перебуває.

Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи –  cудовий збір 840 (вісімсот сорок) гривень 80 копійок.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 4, 19, 28, 175, 184 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 104, 105, 110, 112, Сімейного кодексу України, –

П Р О Ш У :

  1. Розірвати шлюб між ______________________ та __________________, який було зареєстровано відділом реєстрації актів цивільного стану __________________________, про що видано свідоцтво про шлюб серії ___ № _________.

ДОДАТКИ*:

  1. Копія свідоцтва про шлюб.
  2. Копія свідоцтва про народження дитини.
  3. Копія паспорту.
  4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
  5. Копія довідки про реєстрацію місця проживання дитини.
  6. Платіжний документ про сплату судового збору.  
  7. Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача.

*Оригінали додатків до позову зберігаються у Позивача за зареєстрованим місцем проживання

«__» _________ 20__ року            ________________     _______________