Зразок бланку розписки

Розписка

м. Київ 12.08.2021 р.

Я, Іванов Іван Іванович, (серія номер паспорта дата видачі паспорта, РНОКПП ________________), 12.12.1991 р.н., зареєстрований за адресою: ________________________, взяв в борг 12.08.2021 року у Петрова Петра Петровича (серія номер паспорта дата видачі паспорта РНОКПП ________________), 12.09.1991 р.н., зареєстрований за адресою: ________________________,40 000 (сорок тисяч) доларів США. Зобов’язуюсь повернути позичені кошти в повному обсязі до 15.09.2021 року в доларах США. У випадку несвоєчасного повернення позичених коштів несу відповідальність усім своїм майном.

Розписка написана Івановим Іваном Івановичем власноручно в одному екземплярі. Розписка буде знаходитися у Петрова Петра Петровича, яку він зобов’язаний повернутиІванову Івану Івановичу в момент повного погашення боргу.

Підписанням цієї розписки, сторони підтверджують факт передачі коштів Іванову Івану Івановичу.

12.08.2021 р. ________підпис_____________Іванов Іван Іванович

12.08.2021 р. _______підпис______________Петров Петро Петрович

Розписка написана в присутності свідків, які підтверджують передання коштів в борг у розмірі 40 000 (сорок тисяч) доларів США Іванову Івану Івановичу Петровим Петром Петровичем:

ПІБ, РНОКПП, адреса реєстрації ______підпис

ПІБ, РНОКПП , адреса реєстрації ______підпис